Frequently asked questions

更新信息 05/09/2020
 • Question:

  วิธีการชำระเงิน

  Answer:

  สามารถชำระเงินได้ที่บัญชี


  ธนาคารกสิกรไทย
  เลขที่ 042-1-14752-3
  ชื่อบัญชี บจก.ทเวนตี้ทูโอทรี

 • Question:

  ค่าบริการจัดส่งเมล็ดกาแฟ

  Answer:

  ค่าบริการจัดส่งเมล็ดกาแฟ

  คิดค่าบริการ 50 บาท ต่อ 1 ออเดอร์ ไม่จำกัดจำนวน

 • Question:

  ค่าบริการจัดส่งสินค้า Ankomn

  Answer:

  คิดค่าบริการ 70 บาท ต่อ 1 ออเดอร์

  ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จัดส่งฟรี

 • Question:

  ค่าบริการจัดส่งสินค้า KeepCup

  Answer:

  คิดค่าบริการ 70 บาท ต่อ 1 ออเดอร์

  ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จัดส่งฟรี